Project Description

دوره روز های بدون اضطراب ( دوره ویژه )

در دوره مدیتیشن روز های بدون اضطراب ما یاد میگیریم تا با تغییر دیدگاهمون نسبت به اضطراب بتونیم زندگی بدون اضطراب رو تجربه کنیم .

با استفاده از تغییر نگرش نسبت به اضطراب میتونیم زندگی شخصی و روابط شخصی رو بهبود ببخشیم .

اضطراب به دلیل خاص و خوبی تو بدن ما وجود داره ، مثلا اضطراب مناسب به ما کمک میکنه تا برای امتحانات یا جلسات سختمون بیشتر آماده بشیم

اما مشکل زمانی بوجود میاد که این اضطراببدون دلیل ظاهر بشه .

این دوره راهنمای شماست با بتونید روز های بدون اضطراب رو با مدیتیشن کردن تجربه کنید .

دوره های دیگر مایندر