Project Description

دوره آغاز راه مدیتیشن

در این دوره شما با مدیتیشن کردن و تمرین های اساسی آشنا میشید و یادمیگیرید که چطور برای خودتون فضای ذهنی بیشتری ایجاد کنید .

یادمون باشه که تمرین های ذهنی مثل تمرینات ورزشی نیاز به مداومت داره ، پس هرچند بار که دوس داشتید میتونید این دوره رو از ابتدا شروع کنید

و از تمریناتش در طول روز خودتون استفاده کنید.

ادغام کردن تمرین های مدیتیشن میتونه یکی از قوی ترین راه ها برای شروع یک زندگی سالم باشه .

دوره های دیگر مایندر