Project Description

دوره تکنیک های مدیتیشن

در دوره تکنیک های ویژه مدیتیشن ما با یکسری تکنیک های سریع آشنا میشیم که در مواقع مهم زندگیمون به کار میاد .

مواقعی که یک جلسه سخت رو پیش رو داریم و یا زمان هایی که تنها هستیم .

با یک تکنیک ساده یادبگیریم چطور جلسات پیش رو را به بهترین نحو و بدون نگرانی و استرس ( که شاید باعث تغییراتی سرنوشت ساز شود ) پیش ببریم و یا حتی یاد بگیریم که مکالمات سخت رو چگونه بدون حواس پرتی و استرس پشت سر بگذاریم و همچنین در اپیزود بعدی زمان های تنهایی خود را با مدیتیشن کردن بهتر و بهتر کنیم و خستگی های ذهنی را از خود دور کنیم .

دوره های دیگر مایندر