Project Description

صداهایی از طبیعت با فرکانس 432 هرتز

صداهایی از طبیعت با فرکانس 432 هرتز برایبالا بردن قدرت جذاب
صدایی که میتونید قبل از خواب گوش کنید و یه خواب فوق العاده رو تجربه کنید

از فواید فرکانس 432 توی بلاگ براتون مینویسیم و میتونید بخونید – امیدواریم خوب بخوابین 🙂

دوره های دیگر مایندر